Home styl
Zobrazit kategorie

Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost - Čisticí prostředky

 • Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost Čisticí prostředky
Cena
1 490 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 22.10.2020
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost Čisticí prostředky

NANO produkty 250 ml +100 ml + 100 ml + 2 ks mikro hadřík

 • Tato řada produktů poskytuje komplexní řešení pro úklid. Jednotlivé produkty byly vyvinuty s cílem maximálně zjednodušit údržbu povrchů a proměnit uklízení v příjemnou aktivitu. Nanotechnologie poskytne vaši domácnosti ochranu a zajistí snadnou údržbu:
 • Účinnost bez drhnutí podkladu.
 • Viditelné výsledky zcela okamžitě.
 • Antikorozní a neabrazivní.
 • Dlouhotrvající ochrana.

Sada obsahuje:

 • NANO Čistič vodního kamene 250 ml
 • NANO Odmašťovač skla 100 ml
 • NANO Ochrana skla 100 ml
 • 2x Mikro utěrka 40x40 cm k setu ZDARMA

Čistič, odmašťovač a ochrana vaší domácnosti v jednom. Snadné 3 kroky k udržování vašeho domova v čistotě a svěžesti.

Popis produktů:
NANO Čistič vodního kamene 250 ml
Čistič, odmašťovač a odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin, solných usazenin a „sanytru“, mastné špíny, atmosférických nečistot, kyselé mastnoty a „extra odolné špíny“. Určen pro velmi účinné odstraňování nečistot z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalším kyselinám odolných materiálů. Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů atd. Výrobek je účinný a nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí.

Návod k použití NANO Čistič vodního kamene 250 ml:
Před aplikací doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). Pro odstranění sanytru používejte v neředěné formě. Pro ostatní aplikace zřeďte až do poměru 1:5 s čistou vodou. Zředění výrobku závisí na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Před aplikací povrch vždy navlhčete. Nanášejte a myjte odspoda nahoru. Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše. Výše uvedené návody mají pouze doporučující charakter. Metody aplikace: natírání, válečkování, stříkání. Nanášejte rovnoměrně a celistvě na plochu. Nechte 10–30 minut působit. Pro výrazné zvýšení účinnosti použijte kartáč nebo štětec. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokotlakem. Nechte zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.

* ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Nebezpečné látky: natrium-(oktan-1-sulfonat) monohydrát, kyselina orthofosforečná propan-2-ol
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné brýle. P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Doplňující informace:
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
NANO odmašťovač skla 100 ml Rychlý odmašťovač pevných materiálů (sklo, sklokeramika, glazovaná keramika, smalt, mramor, porcelán, žula) speciálně pro odmašťování a čištění povrchů před aplikací ochranné vrstvy, kde upravuje povrch pro její dokonalé přilnutí. Výrazně prodlouží životnost ochrany s lepším hydrofobním a oleofobním efektem. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty. Je biologicky odbouratelný. Výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. Spotřeba 10 m2. Návod k použití NANO odmašťovač skla 100 ml: Produkt připraven k použití. Před použitím je nutné provést test na malé části povrchu. Naneste přípravek na povrch a vyčkejte, až se nečistota naruší a rozpustí. Poté povrch setřete jemným hadříkem. Postup opakujte – důkladně a zcela odstraňte stopy. Nakonec utřete měkkým hadříkem do sucha. Doporučené nanášení: válečkem, štětcem s přírodními vlákny nebo hadříkem. * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • Nebezpečné látky: propylenglykolmonomethylether propan-2-ol ethylbenzen Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • Doplňující informace:
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
NANO Ochrana skla 100 ml Dlouhotrvající ochrana skla a pevných materiálů (sklokeramika, glazovaná keramika, smalt, mramor, porcelán, žula atd.). Na povrchu vytváří hydrofobní a oleofobní neviditelnou vrstvu s ochranou proti vodě, znečištění a usazování povlaků, se samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva znemožňuje přilnutí hmyzu na sklech. Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin. Ideální na okna (i automobilová), zrcadla, skleněné i křišťálové plochy, umyvadla, sprchové kouty, obklady, WC, kuchyně apod. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch. Spotřeba 10 m2. Návod k použití NANO Ochrana skla 100 ml: Produkt je připraven k přímému použití. Před použitím plochu dokonale odmastěte. Aplikujte při +5–25 °C, neaplikujte na horký povrch. Nastříkejte a hadříkem nebo mikrovláknem důkladně rozetřete po povrchu. Můžete aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu ovšem až po úplném zaschnutí první vrstvy. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy. * ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • Doplňující informace:
 • Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
Jak nanotechnologie fungují?
 • Nanočástice vytvářejí vrstvu neboli mřížku, která je lidským okem neviditelná, má však neuvěřitelnou pevnost a navíc schopnost odpuzovat vodu, mastnotu, bakterie, mechy a další převážně organické nečistoty.
 • S pomocí nanotechnologie tak dokážeme prodloužit životnost materiálů, radikálně vylepšit stav různých povrchů a zajistit jejich snadnou údržbu.
 • To přináší značnou úsporu nákladů a snižuje ekologickou zátěž v jakékoli oblasti.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Čisticí prostředky. Produkt Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 1 490 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:
Doplňující informace o Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky STILLGUARD ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí STILLGUARD Set nanokosmetiky STILLGUARD pro čistou domácnost a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Zobrazte se si nabídku zboží Čisticí prostředky STILLGUARD, které můžete zakoupit. Zobrazit produkt kasa.cz za výhodnou cenu.


kasa.cz

Související produkty