Home styl
Zobrazit kategorie

Postřik Agro Likvidátor zeleně STOP 100 ml - Příslušenství na zahradu

 • Postřik Agro Likvidátor zeleně STOP 100 ml Příslušenství na zahradu
Cena
77 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 23.02.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Postřik Agro Likvidátor zeleně STOP 100 ml Příslušenství na zahradu


 • AGRO Likvidátor zeleně STOP je účinný totální systémový listový herbicid.
 • Je určen k hubení všeho „zeleného“ – vytrvalých a jednoletých plevelů (pýru, pcháče, křídlatky, bolševníku apod.)
 • Jeho použití je vhodné na orné půdě, kompostech, cestičkách mezi záhony, ve vinicích, ovocných sadech (mimo broskvoně), na nezemědělské půdě – nežádoucí dřeviny (nátěr nebo nástřik do záseků na kmínku).
 • Nepůsobí na přesličku rolní, nepůsobí na semena v půdě.

Vlastnosti:

 • účinná látka: glyfosát
 • ideální aplikovat před založením nového trávníku
 • odolný vůči dešti (cca 1 hod po aplikaci)
 • 100 ml přípravku stačí až na plochu 500 m2

HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Před použitím si přečtěte návod k použití.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Postřik Agro Likvidátor zeleně STOP 100 ml od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 77 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty