Home styl
Zobrazit kategorie

Kärcher ultra pěnivý, 1 l - Příslušenství na zahradu

 • Kärcher ultra pěnivý, 1 l Příslušenství na zahradu
Cena
202 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 26.05.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Kärcher ultra pěnivý, 1 l Příslušenství na zahradu


 • S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění.
 • Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky.
 • Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.

Použití:

 • Auta
 • Motorky
 • Obytné vozy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Kärcher ultra pěnivý, 1 l od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 202 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty