Home styl
Zobrazit kategorie

Kärcher na plasty, 5 l - Příslušenství na zahradu

 • Kärcher na plasty, 5 l Příslušenství na zahradu
Cena
414 Kč
Dostupnost zboží
Info v obchodu
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Kärcher na plasty, 5 l Příslušenství na zahradu


 • Čistící prostředek - k používání s vysokotlakými čističi Kärcher.
 • Na důkladné čištění zahradního nábytku, plastových okenních rámů, dětských klouzaček a jiných plastových povrchů.
 • Mimořádně šetrný k materiálu.
 • Objem: 5 l

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Produkt prokazetelně neobsahuje žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),nitráty,sloučeniny těžkých kovů a formaldehyd.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Kärcher na plasty, 5 l od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 414 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty