Home styl
Zobrazit kategorie

Guapex Profi GUASAN WET Wipes - Čisticí prostředky

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Guapex Profi GUASAN WET Wipes Čisticí prostředky

Popis produktu

Guapex Profi GUASAN WET Wipes Čisticí prostředky

Bezchlórové vlhčené dezinfekční ubrousky

GUASAN WET WIPES je dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro plošnou dezinfekci ploch, předmětů a povrchů. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály.

Vhodný zejména pro školy, školky, jesle, ubytovací zařízení a restaurace. Velmi vhodný na ošetření frekventovaných míst, jako jsou například židle, dveřní kliky, madla a sedátka na toaletách. Užitečné jsou jak pro domácnosti, tak i v průmyslových a zdravotnických zařízeních.

Vlastnosti:
Ubrousky nepoškozují žádné materiály – jsou nekorozivní. Neobsahují chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemají vedlejší účinky.

Použití:

 • Povrch ošetřete vlhčeným ubrouskem. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Čas potřebný pro biocidní účinek: 60 minut nebo do zaschnutí.

Vlastnosti:

 • Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky.

Účinky:

 • Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní (včetně TBC), virucidní, mykobaktericidní a algicidní účinky. Čas potřebný pro biocidní účinek je 60 minut nebo do zaschnutí.

Výhody:

 • Okamžité použití
 • Vhodný na ošetření frekventovaných míst
 • Antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek

Obsah: 90 ks

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • Klasifikace v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008 - Není klasifikováno jako nebezpečná směs.
 • EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g; parfémy; desinfekční prostředky
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Čisticí prostředky. Produkt Guapex Profi GUASAN WET Wipes od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 399 Kč.

Doplňující informace o Guapex Profi GUASAN WET Wipes

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Guapex ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Guapex Guapex Profi GUASAN WET Wipes a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Čisticí prostředky
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty