Home styl
Zobrazit kategorie

Guapex GUASAN Fitness 3 litry - Příslušenství pro bazeny

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Guapex GUASAN Fitness 3 litry Příslušenství pro bazeny

Popis produktu

Guapex GUASAN Fitness 3 litry Příslušenství pro bazeny

Bezchlórová dezinfekce solárií, saun, fitness a wellness zařízení

 • GUASAN je koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů ve fitness a wellness centrech, saunách a soláriích.
 • Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.
 • Odstraňuje zdroje zápachů organického původu.

Vlastnosti:

 • Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu) – je nekorozivní.
 • Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky.

Dávkování:

 • Preventivní ochrana: 30 ml koncentrátu na 1 litr vody (3% roztok). Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Dezinfekce ložiska infekce: 50 ml koncentrátu na 1 litr vody (5% roztok). Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku.

Účinky:

 • Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní – včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové (60 min.).

Ředění koncentrátu GUAa FITNESS GUASAN na GUAa FITNESS GUASAN SPRAY:

 • Nalijte 70 ml DEZISANu Fitness do původního rozprašovače DEZISAN Fitness Spray a doplňte vodou. Tímto ředěním získáte originální náplň. Z1 litru koncentrátu tak připravíte až 14 rozprašovačů DEZISAN Fitness Spray!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
 • Obsahuje: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky,
parfémy; desinfekční prostředky POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství pro bazeny. Produkt Guapex GUASAN Fitness 3 litry od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 599 Kč.

Doplňující informace o Guapex GUASAN Fitness 3 litry

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Guapex ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Guapex Guapex GUASAN Fitness 3 litry a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství pro bazeny
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty