Home styl
Zobrazit kategorie

Forestina EXPERT PLUS - Příslušenství na zahradu

 • Forestina EXPERT PLUS Příslušenství na zahradu
Cena
560 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 23.08.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Forestina EXPERT PLUS Příslušenství na zahradu

EXPERT Plus je granulované hnojivo na trávníky obsahující základní živiny dusík, fosfor, draslík ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík v síranové formě. Toto hnojivo je vhodné ke hnojení všech typů trávníků, sportovních i okrasných. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku.

Charakteristika:
Minerální granulované hnojivo
15% N + 5% P2O5 + 5% K2O + 2% MgO + 14% S + 0,5% Fe

Použití:
Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník. Po aplikaci hnojiva je vhodné plochu dostatečně zavlažit. Z toho důvodu je vhodné provádět aplikaci před deštěm. Trávník nejlépe roste na slabě kyselých půdách pH 5,6 - 6,5, proto je dobré toto pH kontrolovat za pomocí Půdního pH testu.

Dávkování:

 • březen 30 g na 1 m2
 • duben 30 g na 1 m2
 • květen 30 g na 1 m2
 • červen 30 g na 1 m2
 • červenec 30 g na 1 m2
 • srpen 30 g na 1 m2
 • září 30 g na 1 m2

Celkem 210 g na 1 m2 za rok / Balení 25 kg je cca na 140 m2

Aplikační poznámka:
Intenzivně zatěžovaný trávník se doporučuje hnojit každých 15 dní. Měsíční dávky je nutno úměrně rozdělit a aplikovat rovnoměrně 2 dny po seči.

Doporučení:
Dostatek vody je pro správnou funkci a vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Po hnojení se doporučuje zavlažit dávkou 10 - 15 l / m2. Nejvhodnější doba pro zalévání je časně zrána nebo večer.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,
ochranné brýle.
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte lékaře.
Další nebezpečnosti:
 • Obsahuje dusičnan vápenatý a C16-18 alkylaminy.
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky nebo směsi: Prach
granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení.
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na
životní prostředí při používání látky nebo směsi: Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a podle tohoto zákona s ním musí být takto nakládáno.
 • Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky při používání látky nebo směsi:
Nejsou známé.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Forestina EXPERT PLUS od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 560 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty