Home styl
Zobrazit kategorie

Forestina EXPERT PLUS - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Forestina EXPERT PLUS Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Forestina EXPERT PLUS Příslušenství na zahradu

EXPERT Plus je granulované hnojivo na trávníky obsahující základní živiny dusík, fosfor, draslík ve vyváženém poměru. Současně obsahuje hořčík v síranové formě. Toto hnojivo je vhodné ke hnojení všech typů trávníků, sportovních i okrasných. Obsažené železo potlačuje výskyt mechu v trávníku.

Charakteristika:
Minerální granulované hnojivo
15% N + 5% P2O5 + 5% K2O + 2% MgO + 14% S + 0,5% Fe

Použití:
Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník. Po aplikaci hnojiva je vhodné plochu dostatečně zavlažit. Z toho důvodu je vhodné provádět aplikaci před deštěm. Trávník nejlépe roste na slabě kyselých půdách pH 5,6 - 6,5, proto je dobré toto pH kontrolovat za pomocí Půdního pH testu.

Dávkování:

 • březen 30 g na 1 m2
 • duben 30 g na 1 m2
 • květen 30 g na 1 m2
 • červen 30 g na 1 m2
 • červenec 30 g na 1 m2
 • srpen 30 g na 1 m2
 • září 30 g na 1 m2

Celkem 210 g na 1 m2 za rok / Balení 25 kg je cca na 140 m2

Aplikační poznámka:
Intenzivně zatěžovaný trávník se doporučuje hnojit každých 15 dní. Měsíční dávky je nutno úměrně rozdělit a aplikovat rovnoměrně 2 dny po seči.

Doporučení:
Dostatek vody je pro správnou funkci a vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Po hnojení se doporučuje zavlažit dávkou 10 - 15 l / m2. Nejvhodnější doba pro zalévání je časně zrána nebo večer.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,
ochranné brýle.
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte lékaře.
Další nebezpečnosti:
 • Obsahuje dusičnan vápenatý a C16-18 alkylaminy.
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky nebo směsi: Prach
granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení.
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na
životní prostředí při používání látky nebo směsi: Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a podle tohoto zákona s ním musí být takto nakládáno.
 • Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky při používání látky nebo směsi:
Nejsou známé.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Forestina EXPERT PLUS od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 560 Kč.

Doplňující informace o Forestina EXPERT PLUS

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Forestina ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Forestina Forestina EXPERT PLUS a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty