Home styl
Zobrazit kategorie

Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře Příslušenství na zahradu

Orgamin Cererit s guánem na ovocné stromy a ovocné keře je organominerální granulované hnojivo se stopovými prvky, určené k výživě ovocných stromů a ovocných keřů.

Charakteristika:
Organominerální granulované NPK hnojivo se stopovými prvky
6,5% N + 8,5% P2O5 + 8,5% K2O + stopové prvky
(Výrobek obsahuje minimálně 60 % originálního hnojiva CERERIT® GSH NPK 8% N + 13% P2O5 + 11% K2O)

Přednosti:
Hnojivo obsahuje Lignohumát pro podporu kořenového systému a Guáno čistě přírodní surovinu, vzniklou mineralizací ptačího trusu na pobřežích Jižní Ameriky.

Použití:
Aplikace se provádí rovnoměrným rozhozem kolem pěstovaného stromu, keře apod. a vhodným nástrojem se zapraví do půdy. Poté hnojené stromy a keře dostatečně zalijeme. Z toho důvodu je vhodné provádět aplikaci před deštěm. Hnojení provádíme 2x v období od března do září.

Dávkování:

 • ovocné stromy 12,5 - 15 kg na 100 m2
 • ovocné keře 7,5 - 10 k g na 100 m2

Balení 25 kg je cca na 160 - 200 m2 (ovocné stromy) a 250 - 330 m2 (ovocné keře).

Hlavní termíny pro aplikaci hnojiva:
březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 – Okamžitě volejte lékaře.
Další nebezpečnost:
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky nebo směsi:
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a oči. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo dochází-li k pocení.
 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky nebo směsi: Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a podle tohoto zákona s ním musí být takto nakládáno.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 579 Kč.

Doplňující informace o Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Forestina ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Forestina Forestina Cererit s guánem - na ovocné stromy a keře a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty