Home styl
Zobrazit kategorie

Ceys 2x450g - Úklid

 • Ceys 2x450g Úklid
Cena
169 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 06.06.2020
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Ceys 2x450g Úklid


 • Náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti CEYS NATUR SYSTEM.
 • Ultra absorpční granulát.
 • Balení obsahuje 2 ks.

AKTIVNÍ GRANULÁT je v ochranné prodyšné tkanině, která zabraňuje kontaktu aktivní látky s rukama. Aktivní granulát, který je obsažen v sáčku, začne působit, když je v ovzduší přebytek vlhkosti. Granule s mikropóry absorbují přebytek vody, zvětší objem a ztěžknou. Po nasycení se začnou rozpouštět a voda protéká na dno nádržky. Když je nádržka plná vody a granulát zmizí, musí se nahradit novou náplní.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

 • Otevřít průhledný sáček a vyndat náplň. Odstranit víčko a umístit náplň na transparentní mřížku. Přikrýt a přesvědčit se o správném zavření. Po spotřebování produktu vylít vodu a doplnit náhradní náplň. Následně si umýt ruce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • R36 Dráždí oči.


OBSAHUJE:
 • Chlorid vápenatý
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.
 • P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela
spotřebován.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Úklid. Produkt Ceys 2x450g od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 169 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:
Doplňující informace o Ceys 2x450g

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Ceys ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Ceys Ceys 2x450g a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Úklid
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty