Home styl
Zobrazit kategorie

Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM - Kemping

 • Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM Kemping
Cena
269 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 05.04.2020
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM Kemping


 • Čisticí a deodorační chemie pro chemické toalety.
 • Čistí a chrání toaletu – prodlužuje životnost, zanechává příjemnou vůni.

Parametry:

 • Objem 1l.

Návod k použití:

 • Na kompletní vyčištění mísy: 50ml a to minimálně 15min před čištěním. Následně otevřete ventil a propláchněte čistou vodou.
 • Na splachování: 30ml do horní nádrže s vodou.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečnost:
 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.

Značení podle nařízení ES 648/2004 o detergentech:
 • <5% neiontové tensidy, kationtové tensidy, konzervační: didecyldimethylamoniumchlorid, vonné látky, d-limonen
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Kemping. Produkt Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 269 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:
Doplňující informace o Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Campingaz ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Campingaz Campingaz INSTAPINK RINSE 1L CHEM a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Kemping
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty