Home styl
Zobrazit kategorie

Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM - Kemping

 • Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM Kemping
Cena
359 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 04.06.2020
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM Kemping


 • Sanitární přísada pro odpadní nádrže.
 • Chemikálie na rozložení obsahu/fekálií.
 • Eliminuje zápach v odpadní nádrži.
 • Ecofriendly formule – šetrná verze Instablue® k životnímu prostředí.

Dávkování:

 • 5 ml na 1 litr vody / objemu nádrže.
 • Před použitím částečně zřeďte v odpadní nádrži správnou dávku chemie s vodou.

Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Další nebezpečnost:
 • Nebezpečnost pro zdraví: může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Na základě dostupných údajů, směs neobsahuje látky PBT nebo vPvB.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Kemping. Produkt Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 359 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:
Doplňující informace o Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Campingaz ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Campingaz Campingaz INSTAECO LIQUID 1L CHEM a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Kemping
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty