Home styl
Zobrazit kategorie

Agro zahradnické 10 kg - Příslušenství na zahradu

  • Agro zahradnické 10 kg Příslušenství na zahradu
Cena
396 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 18.09.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Agro zahradnické 10 kg Příslušenství na zahradu


  • Unikátní česká receptura!
  • Bezchloridové granulované organominerální hnojivo.
  • Obsahuje vysoké dávky živin ve formě okamžitě přijatelné pro rostliny a živiny pozvolna působící až 2 měsíce.
  • Obohaceno o přírodní hnojivo Guano- zdroj dobře přijatelného fosforu.
  • Obohaceno o mořské řasy - zdroj minerálních látek a růstových hormonů pro vyšší stimulaci klíčení, prokořeňování a růst.
  • Hnojivo najde uplatnění na celé zahradě (ovoce, zelenina, okrasné keře, trvalky aj.).
  • Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.

SLOŽENÍ: dusík-fosfor-draslík (10-9-15) + hořčík, guano a mořské řasy.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. R36 Dráždí oči.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. ... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro zahradnické 10 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 396 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty