Home styl
Zobrazit kategorie

Agro trávníkové 20 kg - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
  • Agro trávníkové 20 kg Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro trávníkové 20 kg Příslušenství na zahradu

AGRO Trávníkové hnojivo je určeno pro základní hnojení travnatých ploch na začátku i během vegetace. Bezchloridové hnojivo má rychlý účinek, obsahuje hořčík pro sytě zelenou barvu trávníku a zdravý vzhled trávníku.

  • Kombinované travní hnojivo je ve formě granulované.
  • Složení: dusík – fosfor – draslík (20-8-8) + 3 % hořčíku
  • 10 kg hnojiva vystačí cca na 500 - 830 m2 dle typu rostliny

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. R36 Dráždí oči.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. ... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro trávníkové 20 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 579 Kč.

Doplňující informace o Agro trávníkové 20 kg

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro trávníkové 20 kg a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty