Home styl
Zobrazit kategorie

Agro trávník START 10 kg - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
  • Agro trávník START 10 kg Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro trávník START 10 kg Příslušenství na zahradu

Složení: dusíkaté granulované hnojivo dusík – fosfor (14-8) + hořčík 2%

  • vysoký obsah dusíku pro rychlý start růstu a regeneraci trávníku po zimě
  • vhodné pro vyhnojení půdy před vyséváním nového trávníku
  • fosfor podporuje silný a zdravý růst kořenů
  • hořčík pro sytě zelenou barvu
  • vhodné pro první jarní hnojení
  • dávkování: 10 kg hnojiva vystačí cca na 800 m2 trávníkové plochy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro trávník START 10 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 345 Kč.

Doplňující informace o Agro trávník START 10 kg

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro trávník START 10 kg a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty