Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Ledek vápenatý 20 kg - Příslušenství na zahradu

  • Agro Ledek vápenatý 20 kg Příslušenství na zahradu
Cena
399 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 18.09.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Agro Ledek vápenatý 20 kg Příslušenství na zahradu

Agro LEDEK VÁPENATÝ je nejrychleji působící dusíkaté hnojivo. Jeho používání je vhodné k přihnojování všech plodin a kultur s výjimkou kyselomilných rostlin (azalky, rododendrony, kanadské borůvky…).

Hnojivo obsahuje vápník, který snižuje kyselost půdy. Díky svému složení výrazně zvyšuje výnosy plodů a zlepšuje jejich skladovatelnost. Používáním hnojiva urychlujeme regeneraci rostlin s poškozenou listovou plochou.

  • Dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku (N) 15%
  • Dávkování: 20 kg hnojiva vystačí až na 1500 m2 dle typu rostliny

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H302: Zdraví škodlivý při požití. H318: Způsobuje vážné poškození očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Ledek vápenatý 20 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 399 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty