Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l Příslušenství na zahradu


 • speciální plnohodnotné hnojivo pro všechny druhy pokojových rostlin
 • unikátní arom. látky omezují výskyt mušek smutnic – stačí 4 aplikace
 • působí proti tvorbě nevzhledných plísní na povrchu substrátu
 • provoní interiér pomerančovým aroma
 • lepší manipulace s výrobkem – odnosné ucho
 • dávkování: 15 ml do 2 l vody
 • balení 0,5 l pro 33 l zálivky

Složení:

 • hnojivo ES; NPK 7- 4 - 5 s mikroprvky a příměsí unikátní přírodní aromatické látky

Dávkování:

 • láhev důkladně protřepejte, 1 víčko = 15 ml nalijte do 2 litrů vody a promíchejte;
 • aplikujte roztok přímo na substrát (ne do misky)
 • Výživa rostlin – prevence proti výskytu mušek smutnic:

V období vegetace (březen - září) používejte 1 x za 2 týdny; mimo vegetační období 1 x za 1 měsíce.

 • Při výskytu mušek smutnic:

Použijte 1 x týdně. Aplikaci opakujte min. 4 x za sebou.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Doplňující informace: Zcela vyprázdněné a vypláchnuté obaly předejte k recyklaci. Zbytek hnojiva je možno zlikvidovat do kompostů. ... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 99 Kč.

Doplňující informace o Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro Floria pro pokojové rostliny a proti škůdcům 0,5 l a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty