Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Cererit 20 kg - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
  • Agro Cererit 20 kg Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro Cererit 20 kg Příslušenství na zahradu

Agro CERERIT je univerzální granulované bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku, který zajišťuje vyšší úrodu a lepší vybarvení plodů. Je vhodné pro všechny druhy rostlin, zejména pro rostliny citlivé na chlór (plodová zelenina, květiny). Je ideální k základnímu hnojení a přihnojování během vegetace.
Správným používáním tohoto hnojiva docílíme zdravých vitálních rostlin a chutných a šťavnatých plodů.

  • Složení: dusík – fosfor – draslík v poměru 8-13-11 + 2% hořčíku
  • Bezchloridové s obsahem hořčíku
  • Univerzální použití
  • Dávkování: 1 kg hnojiva vystačí cca na 10-100 m2 dle typu rostliny

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti:
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. ... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Cererit 20 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 587 Kč.

Doplňující informace o Agro Cererit 20 kg

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro Cererit 20 kg a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty